Welkom op onze school

Wij willen dat onze kinderen zich op school veilig, vertrouwd en betrokken voelen. Een goede balans in sturing, structuur en eigen initiatief zien wij als een voorwaarde in de ontwikkeling naar een positief zelfbeeld.

Binnen het leerstofjaarklassensysteem dat wij hanteren, hebben de vakken taal, lezen en rekenen onze prioriteit.

De Abacus bevindt zich in Huissen, in het woongebied tussen het Centrum, het Binnenveld, de Hofmeesterij, de Loovelden en de Zilverkamp. Onze leerlingen komen ook uit andere Huissense wijken en uit de omgeving van Huissen.

twinkel-skar

toy-toy-skar

Zoekt u deskundige en plezierige kinderopvang en wilt u uw kind met een gerust hart en vertrouwen achterlaten, terwijl u bijvoorbeeld werkt of studeert? Kinderopvang is vakwerk en daarvan maken wij werk!

Kinderdagverblijf Twinkel en buitenschoolsopvang ToyToy vormen binnen IKC de Abacus de opvanglocaties voor de 0-4 jarigen of schoolgaande kinderen. In de lichte, ruime groepsruimten met diverse speelhoeken, een atelier en het speelleerplein is er een groot aanbod van materialen en activiteiten.

Wij kunnen u nog veel meer vertellen. Maar sfeer proeven op de locatie is nog beter. Maak vrijblijvend een afspraak. We hopen u te mogen begroeten!