Op zoek naar talent!

Heeft u het allemaal in uw agenda genoteerd staan….

Donderdagavond 7 april tussen 18.00 en 19.30 uur de tentoonstelling van OP ZOEK NAAR TALENT. In de lokalen op de benedenverdieping is dan heel veel moois te zien. Om 18.30 uur in de aula een optreden van de dansgroep en om 19.15 uur op de speelplaats een optreden van de groepen 6 THRILLER van Michael Jackson. Welkom allemaal!!