Peuter-kleutergroep ‘De Stokstaartjes’

In februari 2020 zijn we begonnen met een nieuwe vorm van onderwijs: de peuter & kleuter combigroep. Als uw zoon of dochter 3,5 jaar is mag hij of zij starten bij deze ‘Stokstaartjes’ groep om na een jaar door te stomen naar een reguliere kleuterklas. Uw peuter krijgt zo de tijd om te wennen aan het schoolse ritme in een veilige, uitdagende omgeving met volop ruimte om te spelen én te leren.

Sinds 2014 werken wij als basisschool en kinderopvang samen volgens één didactische- en pedagogische visie in ons Integraal Kind Centrum. Met deze pilot geven wij nieuwe inhoud aan deze intensieve samenwerking.

Onder begeleiding van een HBO-geschoolde pedagogisch professional en een full-time leerkracht spelen en leren 8 oudste peuters en ongeveer evenveel jongste kleuters (‘groep 1’ van de kleutergroep) samen in één groep. De Stokstaartjes gaan mee in de lesthema’s en leerdoelen van de andere kleutergroepen op school. De opzet van de combigroep de Stokstaartjes is flexibel en doet zo nog meer recht aan de ontwikkeling van kinderen. Zij kunnen gemakkelijk aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Ook de sociale ontwikkeling krijgt volop aandacht.

Belangstelling? Neem contact op!

Als u al voldoende geïnformeerd bent en wil overgaan tot inschrijving, bespreek dan de mogelijkheden met Gaby:

Download het whitepaper ‘Spelen en leren in een peuter-kleutergroep

Schooltijden peuter-kleutergroep ‘de Stokstaartjes’

Kleuters
maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 uur tot 14.30 uur
woensdag en vrijdag 08.30 uur tot 12.00 uur.

Peuters
maandag, dinsdag, donderdag van 08.15 uur tot 12.15 uur
vrijdag 08.15 uur tot 12.00 uur (‘s woensdags niet)