Dynamisch kindcentrum

Basisschool De Abacus en Kinderopvang SKAR werken al sinds 2014 samen als IKC De Abacus. We werken samen in één gebouw met onder andere een gezamenlijk speel-leerplein. Op dit ruime ‘plein’, omgeven door verschillende leer- en werkruimtes, spelen en leren kinderen van verschillende leeftijden, uit verschillende groepen met elkaar. Onze aanpak en visie is zichtbaar in het hele Kindcentrum, zowel op de basisschool als bij de opvang.
Ook na schooltijd brúist ons Kindcentrum. Kinderen kunnen meedoen met heel veel verschillende activiteiten, georganiseerd in samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) en de combinatiefunctionarissen Sport & Cultuur.

Kennismaking, verdieping, verrijking, ontspanning en talentontwikkeling staan hierbij centraal.

Wij vinden het belangrijk dat er voor u als ouders één aanspreekpunt is. We werken met een klein team van medewerkers om u snel en vakkundig te informeren. Ook de aanmelding bij de verschillende vormen van kinderopvang en de basisschool loopt via dit team.  Daarom werken we bijvoorbeeld met één telefoonnummer, een gezamenlijk mailadres en één website.

Het Kindcentrum is van 7.00 uur tot en met 18.30 uur geopend. De school heeft een continurooster.