Dynamisch kindcentrum

Basisschool De Abacus en Kinderopvang SKAR zijn met ingang van 1 januari 2014 opgegaan in 
IKC De Abacus. Er heeft een verbouwing plaatsgevonden waardoor een gezamenlijk speelleerplein is gerealiseerd. Op het plein wordt groepsdoorbrekend gewerkt.
IKC De Abacus kent een uitgebreid aanbod van naschoolse activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) en de combinatiefunctionarissen Sport & Cultuur.
Kennismaking, verdieping, verrijking, ontspanning en talentontwikkeling staan hierbij centraal.

IKC de Abacus is een organisatie met een loketfunctie. De organisatie vindt het belangrijk dat er voor ouders één aanspreekpunt is waar zij terecht kunnen. Dat betekent dat er in de frontoffice wordt gewerkt met één telefoonnummer, een gezamenlijk mailadres, één website, etc.. Bij de aanmelding van kinderen krijgen ouders te maken met een eenduidig verhaal, of ze nu komen voor de kinderopvang of de basisschool. Het IKC heeft een klein team van medewerkers dat de eerste opvang verzorgt. Daarin worden de kernwaarden van het IKC duidelijk weergegeven.

In de backoffice wordt er gezocht naar aspecten waarin de samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft.

Het IKC is van 7.00 uur tot en met 18.30 uur geopend. De school heeft een continurooster. Het IKC gaat zich (in de toekomst) oriënteren of het hanteren van andere schooltijden eventueel een reële optie is.