Visie, missie en doelstellingen

Met respect voor andere opvattingen en overtuigingen zijn wij als IKC toegankelijk voor alle gezindten. Wij willen dat onze kinderen zich veilig, vertrouwd en betrokken voelen. Een goede balans in sturing, structuur en eigen initiatief zien wij als een voorwaarde in de ontwikkeling naar een positief zelfbeeld.

Op IKC De Abacus hebben wij één doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar voor coöperatief leren, het pedagogisch en didactisch klimaat. Zo kunnen kinderen zich optimaal  ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving.

We willen hoge opbrengsten bereiken door o.a. de inzet van Uk & Puk (VVE), Basisontwikkeling, opbrengstgericht werken en coöperatief leren. Iedereen wordt uitgedaagd om interesses en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarnaast proberen we de kinderen geleidelijk aan steeds meer de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling te laten dragen. We zoeken hierbij naar een verantwoord evenwicht tussen structuur, sturing en eigen initiatief.