Visie, missie en doelstellingen

IKC de Abacus is een kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waar veiligheid, rust en duidelijkheid zichtbaar zijn.

Binnen ons IKC zien wij kinderen en teamleden die van en met elkaar leren.

Onze leerlingen ontwikkelen een hoog (zelf)verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn betrokken op hun eigen leren. Onze teamleden spelen in op de leer- en begeleidingsbehoeften van het kind. Wij hebben daarbij hoge verwachtingen, aansluitend bij de individuele mogelijkheden van het kind.

Onze kinderen zijn ook betrokken met elkaar. Kinderen leren samenwerken, waardoor ze leren van en met elkaar.

Wij bieden onze leerlingen een rijke leeromgeving, waardoor ons onderwijs betekenisvol is. Een brede ontwikkeling vinden wij belangrijk, met een sterke basis voor kennis, vaardigheden en creativiteit in denken en doen. Wij leren onze kinderen kritisch te denken en eigen keuzes te maken, zodat het gevoel van autonomie groeit.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen succeservaringen opdoen. Dat is terug te zien in de bemoedigende houding van onze teamleden, maar ook de innerlijke houding waarbij leerkrachten zich richten op goed gedrag. Wij benaderen onze leerlingen positief en geven positieve feedback, waardoor het zelfvertrouwen groeit en zij trots zijn op hun eigen doen en laten. Daardoor gaan zij met plezier naar school.