Leerplicht / verlof

Leerplicht en verlof aanvragen voor uw kind

vvbfoto_Abacus_Huissen_28__600_x_384_Uw kinderen mogen vanaf het vierde levensjaar naar de basisschool. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. Vanaf vijf jaar is uw kind wel leerplichtig. U kunt extra verlof aanvragen door het invullen van een verlofaanvraagformulier. Dit formulier voor extra verlof kunt u bij de directie verkrijgen of onderaan deze pagina downloaden. Verlof kan alleen worden verleend onder de volgende condities:

  • Een ouder is niet in staat tijdens een schoolvakantie vrij te nemen in verband met het werk. U moet in dit geval een werkgeversverklaring aan de directie overleggen. Dit verlof mag éénmaal per schooljaar worden verleend.
  • Als vakantieverlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale redenen betreffende een van de gezinsleden.
  • Er kan ook extra verlof verleend worden voor andere gewichtige omstandigheden: verhuizing, bijwonen van een huwelijk, overlijden van bloedverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum (12,5, 25, 40, 50 jaar).

Een extra vakantie (bijv. wintersport), het bezoeken van een pretpark, één of meerdere dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen van vakantie worden niet geaccepteerd als extra schoolverlof.
Wij verzoeken u vriendelijk met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig verlof aan te vragen. De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtwet wordt door de gemeente intensief gecontroleerd. Brochures over de leerplichtwet zijn op school verkrijgbaar.Ouders kunnen in beroep gaan tegen een besluit. Hiervoor ligt op school het protocol ter inzage.

Verlofformulier