Onderwijs

Op IKC De Abacus hebben wij één doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar voor coöperatief leren, het pedagogisch- en didactisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en leren in een uitdagende leeromgeving. De vakken lezen, taal en rekenen zijn maatschappelijk zo belangrijk dat deze voor ons prioriteit hebben. Daarnaast willen we dat onze kinderen zich breed ontwikkelen, waarbij we aansluiten bij hun belevingswereld.

Ook willen we ons onderwijs graag ´bij de tijd´ houden. Daarom hanteren wij moderne methodes en verdiepen wij ons in eigentijdse opvattingen rond onderwijs en opvoeding, omdat we continu streven naar verbetering van ons onderwijs.