Onderwijs

Op IKC De Abacus werken we met één doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar voor coöperatief leren, het pedagogisch- en didactisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en leren in een uitdagende leeromgeving.

Ons onderwijs is vertrouwd en actueel. Wij verdiepen ons steeds in de nieuwe inzichten en opvattingen en onderzoeken of we deze kunnen toepassen in ons dagelijks lesaanbod. We kiezen onze eigen aanpak, hanteren eigentijdse methodes en maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn om ons onderwijs goed te laten aansluiten bij de leerstijl, de belevingswereld en de leervragen van onze leerlingen.  Om ze zo goed voor te bereiden op onze maatschappij.

We leggen een belangrijke basis met de vakken lezen, taal en rekenen en laten onze leerlingen op heel verschillende manieren kennismaken met onze samenleving.