Aanmeldingsprocedure

Maarten Jurgens (directeur) en Susan Rikken (teamleider opvang) stellen het op prijs in een persoonlijk onderhoud kennis te maken. Met veel plezier maken zij samen met u  dan een rondleiding door ons IKC.

Om een reëel beeld van de praktijk te kunnen schetsen vinden deze gesprekken/rondleidingen zoveel mogelijk overdag plaats als de kinderen aanwezig zijn. 

U kunt telefonisch contact opnemen of via de e-mail.

Bel naar: 026-3251125

Maarten Jurgens: m.jurgens@wonderwijs.nl

Susan Rikken: s.rikken@skar.nl