Aanmeldingsprocedure

Visie waar maken

In schooljaar 2023-2024 verwelkomen wij ruim 390 kinderen, verdeeld over 16 onderwijsgroepen en een peuter/kleutergroep. Wij zorgen er te allen tijde voor, dat wij onze visie waarborgen. Wij bieden u de kwaliteit die u van ons IKC mag verwachten of gewend bent. Dit betekent dat er in enkele groepen beperkt (of geen) instroom mogelijk is. Dit geldt dit schooljaar in het bijzonder voor de groepen 5 en 7. Kinderen die 4 jaar worden, worden in principe altijd geplaatst.
Wanneer er sprake is van overstap vanuit een andere school, dan vindt u onderaan deze pagina meer informatie over de werkwijze bij een zij-instroomtraject.

 

Kennismaken?

Wij zijn trots op ons IKC! Daarom nemen we graag de tijd om u persoonlijk kennis te laten maken met onze school en/of opvang. We leiden u rond en vertellen u meer over hoe we onze visie en ambities waarmaken in de praktijk. Daarom nodigen wij u ook van harte uit voor een kennismaking onder schooltijd zodat u zelf de sfeer ervaart.

Neem telefonisch of via mail direct contact met ons op!

Bel 026-3251125 of mail:

Maarten Jurgens, directeur: m.jurgens@wonderwijs.nl

Susan Rikken, teamleider opvang: s.rikken@skar.nl

 

Zij-instroom

Wanneer u overweegt om over te stappen naar onze basisschool in verband met verhuizing of om een andere reden is het belangrijk dat wij een goed beeld van uw kind en zijn/haar onderwijsbehoeften hebben. Op deze manier kunnen we inschatten of we binnen IKC De Abacus aan deze behoeften kunnen voldoen. Ouders hebben informatieplicht wat betreft de ondersteuningsbehoefte bij aanmelding. Het is daarom van belang dat wij alle relevante informatie van uw kind ontvangen (gegevens leerlingvolgsysteem, rapporten, in- en externe onderzoeksverslagen, relevante medische gegevens, etc). Wanneer uw kind al op een andere basisschool heeft gezeten, nemen wij contact op met deze school voor een compleet beeld van uw zoon of dochter.

Bij aanmelding stellen wij ons de volgende vragen:

 

a. Wat is nodig om het onderwijs aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeftes van het kind?
b. Welke mogelijkheden heeft de school?
c. Is de school in staat de begeleiding te bieden en zijn wij dan de beste plek voor uw kind?

 

Voordat wij overgaan tot de toelating van een leerling maken we een zorgvuldige afweging tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de overstap naar een nieuwe school een succesvolle wordt.