Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel leggen wij als basisschool vast hoe we de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die wij kunnen kunnen bieden met hulp van het samenwerkingsverband PassendWijs, en wanneer het nodig is om een leerling naar het speciaal (basis)onderwijs door te verwijzen.

Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024