Ouders en de MR

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders mee-denken, meepraten en mee beslissen over in feite alles
wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit moet eerst voorgelegd zijn aan de medezeggenschapsraad. Onze raad bestaat uit maximaal 4 vertegenwoordigers vanuit de ouders en 4 teamleden. Zaken waar de MR zich zoal mee bezig houdt zijn:

 • Financiën
 • Personeelsbeleid
 • Beheer van de gebouwen ed.
 • Vakantierooster
 • Algemene schoolse zaken

Voor ideeën, of vragen, kunt u mailen met de MR.
Ameland_2012__1__mNaast bovengenoemde medezeggenschapsraad is er binnen ons schoolbestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Deze GMR is ontstaan doordat er steeds meer scholen onder ons bevoegd gezag vallen.

Dit zou tot gevolg hebben dat ons bestuur steeds met meerdere medezeggenschapsraden overleg moet voeren. Dit verklaart de noodzaak van ons bestuur om een GMR in te stellen is.

Met een GMR hoeft het bevoegd gezag over onderwerpen van gemeenschappelijk belang slechts één keer overleg te plegen.

De besluitvorming over bovenschoolse zaken zal hierdoor duidelijker en sneller zijn. Onze medezeggenschapsraad heeft enkele bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR overlegt dan binnen het kader van de overgedragen bevoegdheden over alle aangelegenheden die de scholen gezamenlijk aangaan.

De MR:

2016-03-11 - MRdeAbacus

 

Staand van links naar rechts:

 • Arvid Alferink
 • Lilian Steenmeijer
 • Anne ’t Hooft
 • Martijn Hendriks
 • Femke van Bennekom

Zittend van links naar rechts:

 • Marjo Rappange
 • Jolanda van Gastel
 • Sandra van Broekhoven
 • Irene Onstenk
 • Renate Diepstra

Adviseur:

 • Gery Bisseling