Ouders in de oudervereniging

De oudervereniging van de Abacus

De afgelopen schooljaren heeft de Abacus gewerkt met een ouderraad, vanaf dit schooljaar zal de Abacus gaan werken met een oudervereniging. De vereniging staat ingeschreven in het register van stichtingen en verenigingen bij de Kamer van Koophandel. Het is opgericht om de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en personeel te formaliseren. In de praktijk komt het erop neer, dat de oudervereniging ernaar streeft ouders meer te betrekken bij de gang van zaken op school. Alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage betalen zijn automatisch lid van de oudervereniging.

Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging aan het begin van het schooljaar kiezen de leden een bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit 5 ouders.

2016-10-04-oudergeleding-oudervereniging

van links naar rechts: Tabitha, Anja, Caroline, Lotte en Jessica

Op dit ogenblik zijn de bestuurstaken in de handen van de volgende mensen:

 • Jessica Bosch (voorzitter)
 • Lotte Willemsen (penningmeester)
 • Tabitha Lippmann (secretaris)
 • Anja Huizinga (bestuurslid)
 • Caroline Hopman (bestuurslid)

De enthousiaste groep ouders wordt vanuit school aangevuld met drie teamleden:

 • Ragnhild Kempkes
 • Mirjam Jakubowski
 • Yvonne Kamps

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De directeur of een lid van het managementteam van de school wonen de vergaderingen steeds bij voor overleg, informatie of advies.

Doelstelling van de oudervereniging

Het doel van de oudervereniging op de Abacus is het ondersteunen van het schoolteam bij het mogelijk maken van allerlei activiteiten tijdens het schooljaar. Daarnaast willen we de betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de kinderen genieten van een leuke en leerzame schooltijd.

Wat zijn de taken van de oudervereniging

Wij, als oudervereniging, houden ons bezig met het mee helpen van activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan. De organisatie hiervan vergt soms veel tijd. Het is voor het schoolteam een behoorlijke belasting om al deze zaken zelf te moeten doen.

De oudervereniging van de Abacus tezamen met u, als ouder kan hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam. De activiteiten zijn o.a.:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstmis
 • Carnaval
 • Koningsspelen
 • Schoolreis

Voor elke activiteit wordt een activiteitencommissie gevormd bestaande uit leerkrachten en een of twee mensen uit de oudervereniging. Deze commissie werkt vervolgens de plannen voor de activiteiten uit en zal de activiteit uitvoeren en begeleiden. Soms is er voor een grotere activiteit meer hulp nodig dan een commissie kan bieden (denk hierbij bijv. aan de Koningsspelen), dan wordt er hulp gevraagd aan de klassenouders en aan de ouders van de school.

Naast het ondersteunen van het team bij activiteiten, beheren wij de vrijwillige ouderbijdrage van ouders. Wij stellen de financiële middelen voor de verschillende activiteiten beschikbaar. Jaarlijks zullen wij, tijdens een algemene ledenvergadering een verantwoording afleggen over het afgelopen schooljaar en de nieuwe plannen voor het komend schooljaar ontvouwen. Ook zullen we dan een financieel overzicht publiceren wat betreft de inkomsten en uitgave van de vrijwillige ouderbijdrage. Van tevoren zal er een kascontrole plaatsvinden door een onafhankelijke kascommissie die de uitgave van de ouderbijdrage controleert.

Vrijwillige ouderbijdrage/contributie

Ouders en verzorgers van leerlingen op de Abacus kunnen door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage lid worden van de oudervereniging. Het lidmaatschap is niet verplicht en is evenmin een voorwaarde voor toelating tot de school. Maar gelukkig betalen bijna alle ouders deze vrijwillige ouderbijdrage. Dat is belangrijk, want de oudervereniging kan daarvan o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnaval en de traktaties tijdens de avondvierdaagse betalen. Daar profiteren alle leerlingen van. Daarnaast geeft de oudervereniging een financiële bijdrage aan het kamp van groep 8 en aan culturele excursies.

En verder

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de ouder vereniging via het contact formulier van de oudervereniging.

De statuten kunt u hier downloaden.