Regels

Schoolregels

Ter bevordering van ons schoolklimaat hanteren we een vijftal basisregels voor de hele school:

  • je doet een ander geen pijn, ook niet met woorden
  • je ruimt op wat je gebruikt hebt en maakt schoon als het nodig is
  • je laat alles heel
  • rennen doe je buiten
  • je zorgt dat een ander rustig kan werken

Deze regels worden op verschillende plekken in de school gepubliceerd. Leerkrachten spreken kinderen, ook die van andere groepen hierop aan. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen weten waarom deze regels gelden. Afhankelijk van wat er gebeurt op school, kan in een teamvergadering worden besloten een bepaalde regel extra aandacht te geven gedurende een bepaalde periode.

Groepsregels

In elke groep worden aan het begin van het schooljaar in samenspraak met de kinderen de zogenaamde groepsregels op– en vastgesteld. Deze regels worden ook regelmatig besproken en in de hogere groepen zichtbaar opgehangen.