Schoolondersteuningsprofiel

Vanaf 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.

Deze wet verplicht scholen voor alle kinderen passend onderwijs te verzorgen. Dit gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van ieder individueel kind. De school is dus verplicht de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te brengen en hier een passend onderwijsaanbod bij te bieden.

Natuurlijk kan geen enkele basisschool voor iedere leerling een individueel programma maken. Wel verschillen scholen in de mate waarin ze tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van hun leerlingen.

Iedere basisschool is verplicht in haar SchoolOndersteuningsProfiel aan te geven in welke mate zij tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van haar leerlingen. Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband PassendWijs! dat de regio rond Arnhem bestrijkt.

In onderstaand schoolondersteuningsprofiel leest u welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften: