Schooltijden

Wij maken gebruik van een continurooster.

Maandag alle groepen 8.30 – 14.30
Dinsdag alle groepen 8.30 – 14.30
Woensdag alle groepen 8.30 – 12.15
Donderdag alle groepen 8.30 – 14.30
Vrijdag Groep 1-4
Groep 5-8
8.30 – 11.45
8.30 – 14.30

Voor alle duidelijkheid: groep 1 t/m 4 heeft de vrijdagmiddag vrij.