Social media en foto’s

Basisschool de Abacus
Basisschool de Abacus
Basisschool de Abacus
Afgelopen week waren we bij De Dorendal en De Abacus om muzieklessen te geven. Daarnaast speelden we ons muzikale spel ‘Doorgedraa!d’ bij De Verwondering en waren we met ‘De Liedjeskist’ bij De Abacus. Wat was het leuk allemaal!
Basisschool de Abacus
Basisschool de Abacus
Leuk voor onze leerlingen😄!
Basisschool de Abacus
Basisschool de Abacus
HUISSEN - Op IKC De Abacus in Huissen start op 4 februari een pilot van een nieuwe vorm van onderwijs: de peuter & kleuter combigroep 'de Stokstaartjes'. De kinderen blijven een jaar in dezelfde groep en stromen dan door naar een groep met oudere kleuters. Onder begeleiding van een HBO-geschoolde pe...