Kinderopvang

Kinderopvang, Peuterwerk en BSO

Het team van de kinderopvang, peuterwerk en BSO heet uw kind(eren) van harte welkom! Bij ons is altijd wel iets te beleven. Uw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft.

Ons team is enthousiast, betrokken en professioneel opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.
De BSO, het kinderdagverblijf, het peuterwerk, een unieke combinatiegroep Peuterwerk met jongste kleuters en basisschool de Abacus vormen samen IKC de Abacus. Pedagogisch professionals en leerkrachten werken er samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Op het speelleerplein, dat grenst aan de groepsruimte, spelen en leren kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën samen en gaan kinderen binnen veilige grenzen op zoek naar succeservaringen. Dit onder toezicht en begeleiding van een HBO opgeleide pedagogisch professional.

Samen zorgen we dat uw kind op een fijne manier kan opgroeien. Bijzonder is onze samenwerking met diverse partners, waarbij u kunt denken aan de logopediste of de muziekschool. Daarmee leveren we een bijdrage aan de algehele ontwikkeling van uw kind(eren).
Benieuwd naar onze werkwijze en sfeer? Loop gerust een keer binnen of vraag een rondleiding aan.