IKC raad

Doel

IKC De Abacus is een integraal kindcentrum. Dat betekent dat onderwijs en opvang geïntegreerd wordt aangeboden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Via de IKC Raad kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. De raad spreekt namens alle ouders, leerlingen als personeel van de school.

Visie

Wij als IKC Raad willen op een open en transparante manier communiceren met onze achterban (ouders en team). We willen zichtbaar zijn voor collega’s en ouders van IKC De Abacus en streven naar een duurzaam meerjarenbeleid, waarbij de nadruk ligt op innovatie en toekomstgerichtheid. Als IKC Raad vinden wij kwaliteit van onderwijs en opvang erg belangrijk. Samen met de directie denken wij mee over verbetering van de kwaliteit. Dit doen wij door een sturende, meedenkende en een controlerende rol aan te nemen.

Binnen onze raad staat veiligheid voorop. We hebben waardering voor elkaar en dragen zorg voor onze omgeving.

Vanuit deze kernwaarden werken wij in verbondenheid samen om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek te creëren en te behouden voor kinderen, ouders en medewerkers van IKC De Abacus.

Samenstelling

De IKC Raad is een combinatie van de Medezeggenschapsraad van school (MR) en ouders van de opvang (Skar) en heeft negen leden. De belangen van het personeel dat in dienst is bij het schoolbestuur worden eveneens door de IKC-Raad behartigd. Medezeggenschap voor personeel is voor de kinderopvang geregeld in de Ondernemingsraad van de Skar.

Ouders: 3 afgevaardigden (school)  – 2 afgevaardigden (opvang)

Personeel:  3 afgevaardigden (school) – 1 afgevaardigde (opvang)

Boven (v.l.n.r.): joris (SKAR) (inmiddels uit de IKC-Raad), Sebastiaan (ouder), Roy (ouder), Eline (leerkracht, secretaris), Iris (leerkracht), Bea (ouder) en  Nol (leerkracht).

Onder: Lilit (ouder) en Myrna (ouder, voorzitter). Gaby (PM stokstaartjes) ontbreekt op de foto.

Vergaderdata

01 oktober 2020
10 november 2020
08 december 2020
04 februari 2021
12 april 2021
10 juni 20211
05 juli 2021

Contact

De IKC raad vergadert gemiddeld eens in de 8 weken, deze vergaderingen zijn openbaar. Dus als u wilt aansluiten bent u van harte welkom. Voor ideeën, of vragen, kunt u de IKC raad ook altijd mailen: ikcraad@de-abacus.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR (als onderdeel van de IKC Raad) is de gekozen geleding namens de ouders en schoolpersoneel van IKC de Abacus. Hierin hebben drie gekozen leden namens de ouders en drie gekozen leden namens het personeel zitting. Elk belangrijk besluit moet eerst voorgelegd zijn aan de medezeggenschapsraad. Zij geven instemming of advies ten aanzien van beleid en de MR heeft een controlerende functie volgens de kaders van de wet op Medezeggenschap voor scholen, de WMS.

Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden, zijn:

– Financiën;
– Personeelsbeleid;
– Vakantierooster;
– Beheer van de gebouwen, enz.

Jaarverslag

IKC-Raad Jaarverslag 2019 - 2020

 

Agenda’s 

Agenda 2 IKC raad 01-10-2020 Agenda 3 IKC raad 10-11-2020 Agenda 4 IKC raad 08-12-2020

 

Agenda 5 IKC raad 04-02-2021 Agenda 6 IKC raad 22-03-2021 Agenda 7 IKC raad 12-04-2021