IKC raad

IKC Raad

Doel

IKC De Abacus is een integraal kindcentrum. Dat betekent dat onderwijs en opvang geïntegreerd wordt aangeboden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Om de belangen van alle kinderen te behartigen is de Integraal Kindcentrum Raad (IKC-Raad) opgericht.

Via de IKC Raad kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. De raad spreekt namens alle ouders, leerlingen als personeel van de school.

Samenstelling

De IKC Raad is een combinatie van de Medezeggenschapsraad van school (MR) en de Oudercommissie (OC) van de opvang (Skar). De belangen van het personeel dat in dienst is bij het schoolbestuur worden eveneens door de IKC-Raad behartigd. Medezeggenschap voor personeel is voor de kinderopvang geregeld in de Ondernemingsraad van de Skar.

School Opvang /BSO (Skar)

Ouders 3 afgevaardigden 2 afgevaardigden

Personeel 3 afgevaardigden 1 afgevaardigde

Voor het schooljaar 2018-2019 bestaat de IKC-Raad uit:

· Sandra van Broekhoven, leerkracht

· Myrna van Deursen, vertegenwoordigt ouders namens de opvang

· Radia El-Akili, vertegenwoordigt ouders namens de school

· Bea Hendriks, vertegenwoordigt ouders namens de opvang

· Roy Hendriks, vertegenwoordigt ouders namens de school

· Anne ‘t Hooft, leerkracht

· Marjo Rappange, leerkracht

· Suzan Rikken, teamleider opvang

· Nog in te vullen, vertegenwoordigt ouders namens de school

Contact

De IKC raad vergadert gemiddeld eens in de 8 weken, deze vergaderingen zijn openbaar. Dus als u wilt aansluiten bent u van harte welkom. Voor ideeën, of vragen, kunt u de IKC raad ook altijd mailen.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR (als onderdeel van de IKC Raad) is de gekozen geleding namens de ouders en schoolpersoneel van IKC de Abacus. Hierin hebben drie gekozen leden namens de ouders en drie gekozen leden namens het personeel zitting. Elk belangrijk besluit moet eerst voorgelegd zijn aan de medezeggenschapsraad. Zij geven instemming of advies ten aanzien van beleid en de MR heeft een controlerende functie volgens de kaders van de wet op Medezeggenschap voor scholen, de WMS.

Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden, zijn:

– Financiën;

– Personeelsbeleid;

– Vakantierooster;

– Beheer van de gebouwen, enz.