IKC raad

Doel

IKC De Abacus is een integraal kindcentrum. Dat betekent dat onderwijs en opvang geïntegreerd wordt aangeboden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Via de IKC Raad kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. De raad spreekt namens alle ouders, leerlingen als personeel van de school.

De MR (als onderdeel van de IKC Raad) is de gekozen geleding namens de ouders en schoolpersoneel van IKC de Abacus. Hierin hebben drie gekozen leden namens de ouders en drie gekozen leden namens het personeel zitting. Elk belangrijk besluit moet eerst voorgelegd zijn aan de medezeggenschapsraad. Zij geven instemming of advies ten aanzien van beleid en de MR heeft een controlerende functie volgens de kaders van de wet op Medezeggenschap voor scholen, de WMS.

Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden, zijn:

– Financiën;
– Personeelsbeleid;
– Vakantierooster;
– Beheer van de gebouwen, enz.

Visie

Wij als IKC Raad willen op een open en transparante manier communiceren met onze achterban (ouders en team). We willen zichtbaar zijn voor collega’s en ouders van IKC De Abacus en streven naar een duurzaam meerjarenbeleid, waarbij de nadruk ligt op innovatie en toekomstgerichtheid. Als IKC Raad vinden wij kwaliteit van onderwijs en opvang erg belangrijk. Samen met de directie denken wij mee over verbetering van de kwaliteit. Dit doen wij door een sturende, meedenkende en een controlerende rol aan te nemen.

Binnen onze raad staat veiligheid voorop. We hebben waardering voor elkaar en dragen zorg voor onze omgeving.

Vanuit deze kernwaarden werken wij in verbondenheid samen om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek te creëren en te behouden voor kinderen, ouders en medewerkers van IKC De Abacus.

Samenstelling

De IKC Raad is een combinatie van de Medezeggenschapsraad van school (MR) en ouders van de opvang (Skar) en heeft negen leden. De belangen van het personeel dat in dienst is bij het schoolbestuur worden eveneens door de IKC-Raad behartigd. Medezeggenschap voor personeel is voor de kinderopvang geregeld in de Ondernemingsraad van de Skar.

Ouders: 3 afgevaardigden (school)  – 2 afgevaardigden (opvang)

Roy Hendriks, Lilit Nersesyan, Bea Stevens, Eline Verwaaijen en Myrna van Deursen (voorzitter)

Personeel:  3 afgevaardigden (school) – 1 afgevaardigde (opvang)

Iris van der Veen, Nol Heinen en Eline Joosten (secretaris)

 

Vergaderdata

20 september 2021

21 oktober 2021

23 november 2021

20 december 2021

24 februari 2022

19 april 2022

20 juni 2022

7 juli 2022

Contact

De IKC raad vergadert gemiddeld eens in de 8 weken, deze vergaderingen zijn openbaar. Dus als u wilt aansluiten bent u van harte welkom.

Voor ideeën, of vragen, kunt u de IKC raad ook altijd mailen: ikcraad.abacus@wonderwijs.nl of u kunt uw vraag stellen aan onze voorzitter Myrna van Deursen of een van de andere leden.

Jaarverslag

Download

 

Agenda’s 

20-09-2021

Download

21-10-2021

Download

30-11-2021

Download

20-12-2021

Download

24-02-2022

Download