IKC raad

IKC De Abacus is een Integraal Kindcentrum. Dat betekent dat onderwijs en opvang geïntegreerd wordt aangeboden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.  Het eigen karakter vraagt ook om nieuwe vormen van medezeggenschap en ouderbetrokkenheid. 

IKC De Abacus heeft er dan ook voor gekozen vanuit deze ontwikkeling voor een Integraal Kindcentrum Raad (IKC-Raad), een combinatie van de Medezeggenschapsraad van school (MR) en de Oudercommissie (OC) van de Skar, die de belangen van alle kinderen van 0 t/m 12 jaar gedurende de hele dag behartigt. 

De belangen van het personeel dat in dienst is bij het schoolbestuur worden eveneens door de
IKC-Raad behartigd. Medezeggenschap voor personeel is voor de kinderopvang, wanneer het arbeidsvoorwaardelijke zaken betreft, geregeld in de Ondernemingsraad van de Skar.