Peuterwerk

Voor de peuters van 2 tot 4 jaar: de IJsberen

Met ons specifieke peuteraanbod stimuleren we de verschillende ontwikkelingsgebieden van uw peuter. Bijvoorbeeld de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, sociale ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. We werken met de thema’s die aansluiten op de leefwereld van peuters en gebruiken de gecertificeerde methode UK & PUK. Kinderen van 2-4 jaar ontwikkelen zich spelenderwijs met deze methode waarin pop PUK een centrale rol inneemt.